Ζέλκοβα – Zelkova carpinifolia Sartori

Φλαμούρι – Tilia platyphyllos
14 Ιανουαρίου 2015
Γρεβιλέα -Grevillea robusta
15 Ιανουαρίου 2015

Ζέλκοβα

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ: Ζεκλόβα
 ΦΥΛΛΑ: Φυλλοβόλο
 ΧΡΩΜΑ ΑΝΘΕΩΝ:  
ΧΡΩΜΑ ΦΥΛΛΩΜΑΤΟΣ:  Κόκκινο- κίτρινο το φθινόπωρο
ΧΡΩΜΑ ΚΑΡΠΩΝ:  
 ΑΡΩΜΑ:  
 ΧΡΗΣΗ:  
 ΕΥΠΑΘΕΙΑ: