Γιούκα – Yucca filamentosa

Στρελίτσια – Strelizia augusta
15 Ιανουαρίου 2015

Γιούκα

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ: Γιούκα
 ΦΥΛΛΑ: Αειθαλές
 ΧΡΩΜΑ ΑΝΘΕΩΝ:  Άσπρο
ΧΡΩΜΑ ΦΥΛΛΩΜΑΤΟΣ:
ΧΡΩΜΑ ΚΑΡΠΩΝ:  
 ΑΡΩΜΑ:  
 ΧΡΗΣΗ:   Βραχόκηποι, γλάστρες, κακτώνες
 ΕΥΠΑΘΕΙΑ: