Γλυτσίνα – Wisteria floribunda Alba

Κάμψη – Campsis radicans Flava – Yellow trumpet
15 Ιανουαρίου 2015
Κισσός – Hedera helix
15 Ιανουαρίου 2015

Γλυτσίνα άσπρη

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ: Γλυτσίνα
 ΦΥΛΛΑ: Φυλλοβόλο
 ΧΡΩΜΑ ΑΝΘΕΩΝ: Άσπρο
ΧΡΩΜΑ ΦΥΛΛΩΜΑΤΟΣ:  
ΧΡΩΜΑ ΚΑΡΠΩΝ:  
 ΑΡΩΜΑ:  Άνθη
 ΧΡΗΣΗ:  
 ΕΥΠΑΘΕΙΑ: