Βεϊγκέλια – Weigela Abel Carriere

Βεϊγκέλια – Weigela florida Purpurea
15 Ιανουαρίου 2015
Γιούκα – Yucca filamentosa
15 Ιανουαρίου 2015

Βεϊγκέλια , Ευαγγελισμός

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ:  Βεϊγκέλια
 ΦΥΛΛΑ: Φυλλοβόλο
 ΧΡΩΜΑ ΑΝΘΕΩΝ:  
ΧΡΩΜΑ ΦΥΛΛΩΜΑΤΟΣ:  
ΧΡΩΜΑ ΚΑΡΠΩΝ:  
 ΑΡΩΜΑ:  
 ΧΡΗΣΗ:  
 ΕΥΠΑΘΕΙΑ: