Λυγαριά – Vitex agnus- castus

Βιβούρνο – Viburnum tinus Eve Price
15 Ιανουαρίου 2015
Βεϊγκέλια – Weigela florida Purpurea
15 Ιανουαρίου 2015

Λυγαριά

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ:  Λυγαριά
 ΦΥΛΛΑ: Φυλλοβόλο
 ΧΡΩΜΑ ΑΝΘΕΩΝ:  
ΧΡΩΜΑ ΦΥΛΛΩΜΑΤΟΣ:  
ΧΡΩΜΑ ΚΑΡΠΩΝ:  
 ΑΡΩΜΑ:  
 ΧΡΗΣΗ:  
 ΕΥΠΑΘΕΙΑ: