Βιβούρνο – Viburnum carlesii

Βιβούρνο – Viburnum opulus
15 Ιανουαρίου 2015
Βιβούρνο – Viburnum davidii
15 Ιανουαρίου 2015

Βιβούρνο φυλλοβόλο

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ:  Βιβούρνο
 ΦΥΛΛΑ: Φυλλοβόλο
 ΧΡΩΜΑ ΑΝΘΕΩΝ:  Άσπρο
ΧΡΩΜΑ ΦΥΛΛΩΜΑΤΟΣ:  
ΧΡΩΜΑ ΚΑΡΠΩΝ: Μαύρο
 ΑΡΩΜΑ:  Άνθη
 ΧΡΗΣΗ:  Φράχτες
 ΕΥΠΑΘΕΙΑ: