Βιβούρνο – Viburnum tinus

Βιβούρνο – Viburnum rhytidophyllum
15 Ιανουαρίου 2015
Βιβούρνο – Viburnum tinus Eve Price
15 Ιανουαρίου 2015

Βιβούρνο τίνους

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ:  Βιβούρνο
 ΦΥΛΛΑ: Αειθαλές
 ΧΡΩΜΑ ΑΝΘΕΩΝ:  Άσπρο
ΧΡΩΜΑ ΦΥΛΛΩΜΑΤΟΣ:  
ΧΡΩΜΑ ΚΑΡΠΩΝ: Μαύρο
 ΑΡΩΜΑ:  Άνθη
 ΧΡΗΣΗ:  Φράχτες, σχήματα
 ΕΥΠΑΘΕΙΑ: