Φτελιά – Ulmus glabra

Σορβιά – Sorbus domestica
14 Ιανουαρίου 2015
Φλαμούρι -Tilia tomentosa
14 Ιανουαρίου 2015

Φτελιά

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ: Φτελιά
 ΦΥΛΛΑ: Φυλλοβόλο
 ΧΡΩΜΑ ΑΝΘΕΩΝ:  
ΧΡΩΜΑ ΦΥΛΛΩΜΑΤΟΣ:  
ΧΡΩΜΑ ΚΑΡΠΩΝ:  
 ΑΡΩΜΑ:  
 ΧΡΗΣΗ:  
 ΕΥΠΑΘΕΙΑ: