Φλαμούρι -Tilia tomentosa

Φτελιά – Ulmus glabra
14 Ιανουαρίου 2015
Φλαμούρι – Tilia platyphyllos
14 Ιανουαρίου 2015

Ασημοφλαμουριά

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ: Φλαμούρι
 ΦΥΛΛΑ: Φυλλοβόλο
 ΧΡΩΜΑ ΑΝΘΕΩΝ:  Κίτρινο
ΧΡΩΜΑ ΦΥΛΛΩΜΑΤΟΣ:  Κίτρινο το φθινόπωρο
ΧΡΩΜΑ ΚΑΡΠΩΝ:  
 ΑΡΩΜΑ:  Άνθη
 ΧΡΗΣΗ:  Δημιουργία αλέας, δεδροστοιχίες
 ΕΥΠΑΘΕΙΑ: