Φλαμούρι – Tilia platyphyllos

Φλαμούρι -Tilia tomentosa
14 Ιανουαρίου 2015
Ζέλκοβα – Zelkova carpinifolia Sartori
14 Ιανουαρίου 2015

Φλαμούρι ,Τίλιο

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ: Φλαμούρι
 ΦΥΛΛΑ: Φυλλοβόλο
 ΧΡΩΜΑ ΑΝΘΕΩΝ:  Κίτρινο
ΧΡΩΜΑ ΦΥΛΛΩΜΑΤΟΣ:  Κίτρινο το φθινόπωρο
ΧΡΩΜΑ ΚΑΡΠΩΝ:  
 ΑΡΩΜΑ:  Άνθη
 ΧΡΗΣΗ:  Τσάι
 ΕΥΠΑΘΕΙΑ: