Τάξος Taxus baccata fastigiata

Πεύκο ορθόκλαδο -Pinus sylvestris Fastigiata
15 Ιανουαρίου 2015
Τάξος -Taxus baccata Fastigiata Aurea
15 Ιανουαρίου 2015

Τάξος ορθόκλαδος

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ: Τάξος ορθόκλαδος
 ΦΥΛΛΑ: Αειθαλές
 ΧΡΩΜΑ ΑΝΘΕΩΝ:  
ΧΡΩΜΑ ΦΥΛΛΩΜΑΤΟΣ:  
ΧΡΩΜΑ ΚΑΡΠΩΝ:  
 ΑΡΩΜΑ:   
 ΧΡΗΣΗ:  Γλάστρα, βραχόκηπος, γεωμετρικές φυτεύσεις
 ΕΥΠΑΘΕΙΑ: