Ταξόδιο -Taxodium distichum

Σεκόγια – Sequoiadendron giganteum
15 Ιανουαρίου 2015
Τάξος -Taxus baccata
15 Ιανουαρίου 2015

Ταξόδιο

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ: Ταξόδιο
 ΦΥΛΛΑ: Αειθαλές
 ΧΡΩΜΑ ΑΝΘΕΩΝ:  
ΧΡΩΜΑ ΦΥΛΛΩΜΑΤΟΣ:  
ΧΡΩΜΑ ΚΑΡΠΩΝ:  
 ΑΡΩΜΑ:   
 ΧΡΗΣΗ: Παραλίμνια φύτευση
 ΕΥΠΑΘΕΙΑ: