Συντήρηση Πρασίνου

 

 Το μήκος χρόνου ζωής και το επίπεδο της καλλωπιστικής του αξίας θα εξαρτηθούν από το επίπεδο υπηρεσιών συντήρησης κήπου.
•    Κοπή χλοοτάπητα σε τακτά χρονικά διαστήματα σύμφωνα με τις ανάγκες της ποικιλίας του χλοοτάπητα
•    Κλάδεμα και κορφολόγημα όλων, ανεξαιρέτως, των φυτών που απαρτίζουν τον κήπο σύμφωνα με την εποχή και τις ανάγκες του κάθε φυτού χωριστά.
•    Τακτικό βοτάνισμα (ξεχορτάριασμα) των ζιζανίων, όπου και όταν αυτά εμφανίζονται.
•    Καθολική ή μερική λίπανση όλων, ανεξαιρέτως, των φυτών καθώς και του χλοοτάπητα σύμφωνα με την εποχή και τις ανάγκες τους.
•    Προληπτική ή θεραπευτική εφαρμογή φυτοφαρμάκων, με ψεκασμό ή και άλλες μεθόδους σύμφωνα με τις ανάγκες των φυτών.
•    Αποκομιδή και απομάκρυνση όλων των φυτικών απορριμμάτων που προκύπτουν από τις διάφορες κηποτεχνικές εργασίες.
•    Έλεγχος σωστής λειτουργίας, προγραμματισμός και συντήρηση υπόγειου αυτόματου αρδευτικού συστήματος.
Γεωπονική υποστήριξη. Εκπόνηση προγράμματος κηποτεχνικών εργασιών – Διάγνωση ασθενειών & τροφοπενιών – Εκπόνηση προγράμματος λιπάνσεων, φυτοπροστασίας και άρδευσης – υψηλή εποπτεία .
Κάθε έργο πρασίνου φιλοξενεί ένα σύνολο ζωντανών οργανισμών, για το λόγο αυτό απαιτούν φροντίδα καθώς οι κίνδυνοι είναι πολλοί (ο ατμοσφαιρικός αέρας, η δυσδιάκριτη εποχικότητα, οι ασθένειες, τα κρίσιμα στάδια ανάπτυξης κτλ). Χωρίς, λοιπόν, την απαραίτητη και συστηματική φροντίδα, περιποίηση και παρακολούθηση, μπορεί να υποβαθμιστεί εύκολα. Οι εργασίες συντήρησης αρχίζουν από τη στιγμή που τελειώνουν οι εργασίες δημιουργίας του. Συνιστούν τον κυριότερο παράγοντα διατήρησης των χαρακτηριστικών κατασκευής για το μέγιστο δυνατό διάστημα.
Το επιθυμητό αποτέλεσμα είναι η σύνταξη ενός διαχρονικού προγράμματος συντήρησης βέλτιστου αποτελέσματος, με την ελάχιστη απαιτούμενη εισρροή ενέργειας, εργασίας και υλικών.
Η συντήρηση συμπεριλαμβάνει όχι μόνο τη διατήρηση του πρασίνου ως έχει αλλά και την ανανέωσή του, εφόσον κρίνεται επιβεβλημένο, προσδίδοντας νότες αναζωογόνησης, αλλά και η βελτίωση και η ανάπλασή του, εάν και εφόσον διαπιστωθούν ότι προβλήματα, τα οποία επιμένουν παρά τις «επεμβατικές» θεραπείες που εφαρμόζονται. Έτσι με τον ορθό επανασχεδιασμό και τη σωστή φροντίδα μπορεί να ανακτηθεί η πολυμορφία, η πολυχρηστικότητα και το ύφοςμέσω μίας οργανικές επανένταξης στο χώρο.
Η συντήρηση των κήπων τροποποιείται ανάλογα με το είδος του κήπου πχ ένας κήπος αναψυχής έχει περισσότερες απαιτήσεις από έναν ιδιωτικό κήπο, τα είδη φυτών, τον αριθμό των ανθρώπων που εξυπηρετεί κλπ. Κάθε είδος φυτού έχει ξεχωριστές απαιτήσεις, αλλά ακόμη και στο ίδιο είδος φυτών οι απαιτήσεις είναι διαφορετικές για κάθε ποικιλία και σε κάθε στάδιο ανάπτυξης. Ένα ορθά σχεδιασμένο και κατασκευασμένο έργο πρασίνου είναι μια καλή αρχή, το μήκος χρόνου ζωής και το επίπεδο της καλλωπιστικής του αξίας θα εξαρτηθεί από το επίπεδο υπηρεσιών συντήρησης αυτού.
Η μακροβιότητα, η συντήρηση και η ενίσχυση του έργου, καθώς αποτελεί πηγή-πόλο προσέλκυσης παρασίτων υγειονομικής σημασίας, επιβάλει τη θεραπευτική αγωγή για την αντιμετώπιση ασθενειών (μύκητες, ασθένειες, έντομα), τροφοπενιών ή φαινομένων παγετού.

Η συντήρηση του φυτικού υλικού και του πρασίνου γενικότερα είναι εξίσου σημαντική με το σχεδιασμό και την εγκατάστασή του. Απαιτεί προσωπικό με επαρκή υλικοτεχνική υποδομή και την ανάλογη τεχνογνωσία. Στις εργασίες αυτές συμπεριλαμβάνονται:
– ορθολογική χρήση των υδάτινων πόρων και εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων άρδευσης (αυτόματη άρδευση, συστήματα κεντρικού ελέγχου δικτύων κλπ)
– λιπάνσεις σύμφωνα με τις ανάγκες του φυτικού υλικού και τη γονιμότητα του εδάφους
– καταπολεμήσεις εχθρών και εντόμων με χρήση κατάλληλων σκευασμάτων (χημικά -βιολογικά), και πάντα σύμφωνα με το νομικό πλαίσιο που διέπει την εφαρμογή τους στο αστικό περιβάλλον
– επεμβάσεις ελέγχου της ανάπτυξης του φυτικού υλικού (κλαδεύσεις), για λόγους επικινδυνότητας, περιορισμένου αυξητικού χώρου, παρουσία δικτύων και υποδομών (ηλεκτρικά καλώδια, δίκτυα ύδρευσης κλπ)
– διαχείριση της παραγόμενης βιομάζας από τα υπολείμματα της συντήρησης του πρασίνου με σύγχρονες μεθόδους ανακύκλωσης και κομποστοποίησης.

Συνήθως, η Συντήρηση του Κήπου απαιτείται να γίνεται 4 φορές το μήνα για το βέλτιστο αποτέλεσμα και οι εργασίες θα προσαρμόζονται ανάλογα με τις απαιτήσεις του κήπου και την εποχή του έτους. Το ελάχιστο των απαιτήσεων σε επισκέψεις είναι 2 φορές το μήνα.
Στη συντήρηση περιλαμβάνονται εργασίες όπως:

Εργασίες Συντήρησης  
• Χλοοτάπητας :
1.    Κοπή χλοοτάπητα σε τακτά χρονικά διαστήματα σύμφωνα με τις ανάγκες της ποικιλίας του χλοοτάπητα Το κούρεμα του χλοοτάπητα θα γίνεται με ειδικές μηχανές κουρέματος βενζινοκίνητες με κατάλληλο δοχείο συλλογής. Το ύψος κοπής θα είναι 4-5 εκατοστά και την περίοδο από αρχές φθινοπώρου έως αρχές άνοιξης που η ανάπτυξη είναι βραδύτερη, 0,5 εκ. ψηλότερα. Η εργασία θα γίνεται όταν η χλόη δεν είναι υγρή ώστε να διευκολύνεται η συλλογή του κομμένου χόρτου και να μη μένει στο έδαφος. Επίσης θα πρέπει να αποφεύγεται το κούρεμα όταν φυσούν ψυχροί άνεμοι οι οποίοι μπορούν να καψαλίσουν το χόρτο στις τομές. Σε περιοχές που υπάρχουν έρποντα ζιζάνια θα πρέπει να ανασηκώνονται και να μην κουρεύονται. Το κούρεμα του χλοοτάπητα θα γίνεται 2 φορές/μήνα για 6 μήνες, 1 φορές /μήνα για 4 μήνες και 1 φορά /2 μήνο για τους υπόλοιπους 2 μήνες. Τα προϊόντα του κουρέματος θα συλλέγονται και θα απορρίπτονται σε χώρους που επιτρέπεται.
2.     Λίπανση, κατά τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο και Σεπτέμβριο. Η λίπανση του χλοοτάπητα θα γίνεται την άνοιξη ή το φθινόπωρο και ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες ώστε να υπάρχει κατάλληλη υγρασία και σύμφωνα με τις οδηγίες της επίβλεψης. Εάν η λίπανση γίνει άνοιξη , το λίπασμα θα πρέπει να είναι πλούσιο σε άζωτο, ενώ το φθινόπωρο θα πρέπει να χρησιμοποιούνται λιπάσματα με πιο υψηλό επίπεδο φωσφόρου και καλίου.  Μετά τη λίπανση το χορτάρι θα ποτίζεται επαρκώς, ιδιαίτερα στην περίπτωση χρήσης καυστικών λιπασμάτων. Το λίπασμα συνήθως είναι στερεό κοκκώδες και διασκορπίζεται με το χέρι ομοιόμορφα σε όλη την έκταση ώστε να αποφεύγονται κηλίδες αποχρωματισμούστα μέρη που δεν έχει λιπανθεί καλά. Επίσης η εφαρμογή θα πρέπει να γίνεται όταν  δε φυσάει.
3.     Εντομοκτονία,Ράντισμα χλοοτάπητα προληπτικά με Βιολογικό – Οικολογικό Φάρμακο την περίοδο Ιουνίου – Σεπτεμβρίου, για την καταπολέμηση της κάμπιας. Σε έξαρση του πληθυσμού της ράντισμα με εντομοκτόνο
 4.     Μυκητοκτονία, Καταπολέμηση ασθενειών
5.     Ριζοτομή,
6.    Αερισμός
7.    Πότισμα (έλεγχος αρδευτικού συστήματος)
8.    Καταπολέμηση ζιζανίων Βοτάνισμα: Θα γίνεται με ξερίζωμα των ζιζανίων με ειδικά εργαλεία (μαχαίρι, σκαλιστήρι, τσάπα) σε περίοδο γρήγορης ανάπτυξης του χόρτου ώστε να έχει τη δυνατότητα να καλύψει γρήγορα το κενό που θα αφήσουν τα ζιζάνια
9.    Κυλίνδρισμα
10.    Επισπορά
11.    Οριοθέτηση του χλοοτάπητα- Καθάρισμα των ορίων του

Δένδρα- Θάμνοι
Η συντήρηση των φυτών αρχίζει από την φύτευσή τους.

Περιλαμβάνει δε τις παρακάτω εργασίες:  
1. Σχηματισμό της λεκάνης άρδευσης των φυτών.  Δηλαδή κάθε σχηματισμός περιλαμβάνει την εκσκαφή του εδάφους γύρω από τον κορμό του φυτού και τη δημιουργία λεκάνης για την άρδευση αυτού.
2. Διαμόρφωση κόμης. Ανάλογα με το είδος του φυτού την ηλικία και την ανάπτυξη θα γίνεται το κλάδεμα του φυτού με την καθοδήγηση του επιβλέποντα.
3. Καταπολέμηση των ασθενειών. Προληπτικά ή θεραπευτικά όταν εμφανισθεί ασθένεια, με εντομοκτόνα. ή μυκητοκτόνα σκευάσματα και γενικά λούσιμο του φυτού, αφού προηγούμενα ληφθούν όλα τα προστατευτικά μέτρα. δ. Την άρδευση των φυτών με επίγειο σύστημα άρδευσης αυτοποιημένο.
4. Κλάδεμα και κορφολόγημα όλων, ανεξαιρέτως, των φυτών που απαρτίζουν τον κήπο σύμφωνα με την εποχή και τις ανάγκες του κάθε φυτού χωριστά.
5. Ψαλιδίσματα, κουρέματα, σχηματοποιήσεις, μπορντούρες, κόψιμο ριζοκομάτων.
6. Τακτικό βοτάνισμα (ξεχορτάριασμα) των ζιζανίων, όπου και όταν αυτά εμφανίζονται.
7. Καθολική ή μερική λίπανση σύμφωνα με την εποχή και τις ανάγκες τους.
8. Προληπτική ή θεραπευτική εφαρμογή φυτοφαρμάκων, με ψεκασμό ή και άλλες μεθόδους σύμφωνα με τις ανάγκες των φυτών.
9. Αποκομιδή και απομάκρυνση όλων των φυτικών απορριμμάτων που προκύπτουν από τις διάφορες κηποτεχνικές εργασίες.
10. Σκαλίσματα, αερισμός εδαφών.
11. Αντικαταστάσεις φυτικού υλικού, ανανέωση εποχικών φυτών.
12.    Στερέωση φυτών. Η εργασία της Υποστύλωσης περιλαμβάνει την έμπηξη πασσάλου στο έδαφος ώστε να είναι σταθερός και την πρόσδεση του φυτού σε τρόπο που να μη κινείται ο κορμός του δενδρυλλίου από τον αέρα, ούτε να τραυματίζεται στον πάσσαλο ή από τα υλικά προσδέσεως.

Παρτέρια πολυετών – ποωδών – βραχόκηπων
Λίπανση φυτών κατά τους μήνες Φεβρουάριο, Απρίλιο, Μάιο και Σεπτέμβριο
Περιποιήσεις – Κλάδεμα. Περίοδοι κλαδεμάτων: κατά τον Φεβρουάριο γίνεται κλάδεμα ανανέωσης και κατά τον Σεπτέμβριο κλάδεμα συντήρησης
Πότισμα
Ανανέωση – Αντικατάσταση φυτών
Καταπολέμηση ασθενειών
Σκάλισμα, κορυφολόγημα, στήριξη, κοπή παρακμασμένων λουλουδιών

3. ΚΛΑΔΕΜΑΤΑ – ΚΟΠΕΣ

3.1 Θάμνοι-ετήσια-πολυετή ποώδη:
Οι κλαδεύσεις θα γίνονται με μηχανικό ψαλίδι μπορντούρας ή χειροκίνητο ψαλίδι εφόσον δεν είναι δυνατή η χρησιμοποίηση μηχανικού ψαλιδιού. Στους μεμονωμένους θάμνους θα γίνεται αφαίρεση αποξηραμένων κλαδιών και αραίωμα ώστε να εξασφαλίζεται σωστός
αερισμός και διείσδυση του φωτός. Οι τομές θα γίνονται 1εκ. από οφθαλμό ή φύλλο
με γωνία 45ο. στις τομές δεν πρέπει να παραμένει «τακούνι». Σε μπορντούρες
θάμνων το κλάδεμα θα γίνεται με ψαλίδι μπορντούρας σε όλο το ύψος του θάμνου
χωρίς η επάνω επιφάνεια της μπορντούρας να είναι επίπεδη.

3.2 Κοπές:
Κατά τη διαδικασία των κοπών θα πρέπει να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας. Οι ψηλοί κλάδοι όπως και στις κοπές, πριν κοπούν θα πρέπει να δένονται ώστε να αποφεύγεται η πτώση εφόσον υπάρχουν λόγοι ασφαλείας.

4. ΒΟΤΑΝΙΣΜΑΤΑ
Το βοτάνισμα μπορεί να γίνει με διάφορους τρόπους. Χειρωνακτικά με τσάπα, με μαχαίρι, με τα χέρια και με κόσα. Μηχανικά με χορτοκοπτικό με μεσινέζα ή δίσκο, με καταστροφέα ή χλοοκοπτικό. Είναι προτιμότερο να αφαιρείται όλη η ρίζα του ζιζανίου, χωρίς να απομακρύνεται όμως το χώμα. Όταν όμως η έκταση είναι πολύ μεγάλη η κοπή μόνο του χόρτου είναι λιγότερο χρονοβόρα και οικονομικότερη.

5. ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Για την εργασία της φυτοπροστασίας θα χρησιμοποιηθούν μόνο εγκεκριμένα σκευάσματα. Καλό είναι να προτιμηθούν φυτοπροστατευτικά ήπια τα οποία θα επιβαρύνουν το λιγότερο δυνατό το περιβάλλον.

6. ΑΡΔΕΥΣΕΙΣ
Η άρδευση κατά μέσο όρο θα γίνεται για τους έξι θερμότερους μήνες (από Απρίλιο έως Οκτώβριο) καθημερινά, ενώ για τους υπόλοιπους έξι μήνες μόνο σε περίπτωση ανάγκης. Κατά τη διάρκεια της άρδευσής θα ελέγχεται και πιθανή διαρροή ώστε να αποκαθίσταται πιθανή βλάβη. Προτιμάται οι αρδεύσεις να γίνονται από αργά το απόγευμα νωρίς το πρωί και ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες από 18:00 έως 08:00 όταν η εξατμισοδιαπνοή είναι μικρή και οι άνεμοι συνήθως τις ώρες αυτές είναι ασθενέστεροι. Επίσης είναι μεγαλύτερη και η πίεση του δικτύου κι έτσι έχουμε αποτελεσματικότερη άρδευση.
Κατά διαστήματα απαιτείται έλεγχος σωστής λειτουργίας του συστήματος αυτόματου ποτίσματος: καθαρισμός Pop Up, έλεγχος της ακτίνας τους, έλεγχος σταλατών, προγραμματισμός ποτίσματος σύμφωνα με τις κλιματολογικές συνθήκες και τα εδαφικά δεδομένα).