Σπειραία – Spiraea japonica Anthony Waterer

Σπειραία – Spiraea vanhouttei
15 Ιανουαρίου 2015
Συμφορίκαρπος – Symphoricarpos chenaultii Hanock
15 Ιανουαρίου 2015

Σπειραία κόκκινη

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ: Σπειραία
 ΦΥΛΛΑ: Φυλλοβόλο
 ΧΡΩΜΑ ΑΝΘΕΩΝ:  Κόκκινο
ΧΡΩΜΑ ΦΥΛΛΩΜΑΤΟΣ:  
ΧΡΩΜΑ ΚΑΡΠΩΝ:  
 ΑΡΩΜΑ:  
 ΧΡΗΣΗ:  
 ΕΥΠΑΘΕΙΑ: