Σπειραία – Spiraea billardii

Σπάρτο – Spartium junceum
15 Ιανουαρίου 2015
Σπειραία – Spiraea vanhouttei
15 Ιανουαρίου 2015

Σπειραία ροζ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ: Σπειραία
 ΦΥΛΛΑ: Φυλλοβόλο
 ΧΡΩΜΑ ΑΝΘΕΩΝ:  Ροζ
ΧΡΩΜΑ ΦΥΛΛΩΜΑΤΟΣ:  
ΧΡΩΜΑ ΚΑΡΠΩΝ:  
 ΑΡΩΜΑ:  
 ΧΡΗΣΗ:  
 ΕΥΠΑΘΕΙΑ: