Σπάρτο – Spartium junceum

Σαμπούκο – Sambucus nigra
15 Ιανουαρίου 2015
Σπειραία – Spiraea billardii
15 Ιανουαρίου 2015

Σπάρτο

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ: Σπάρτο
 ΦΥΛΛΑ: Φυλλοβόλο
 ΧΡΩΜΑ ΑΝΘΕΩΝ:  Κίτρινο
ΧΡΩΜΑ ΦΥΛΛΩΜΑΤΟΣ:  
ΧΡΩΜΑ ΚΑΡΠΩΝ:  
 ΑΡΩΜΑ:  
 ΧΡΗΣΗ:  Εθνικές οδοί, συγκράτηση χωμάτων
 ΕΥΠΑΘΕΙΑ: