Σορβιά – Sorbus domestica

Σορβιά – Sorbus aucuparia
14 Ιανουαρίου 2015
Φτελιά – Ulmus glabra
14 Ιανουαρίου 2015

Σορβιά

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ: Σορβιά
 ΦΥΛΛΑ: Φυλλοβόλο
 ΧΡΩΜΑ ΑΝΘΕΩΝ:  
ΧΡΩΜΑ ΦΥΛΛΩΜΑΤΟΣ:  
ΧΡΩΜΑ ΚΑΡΠΩΝ:  Κόκκινο
 ΑΡΩΜΑ:  
 ΧΡΗΣΗ:  Εδώδιμοι καρποί
 ΕΥΠΑΘΕΙΑ: