Σορβιά – Sorbus aucuparia

Σοφόρα – Sophora japonica Pendula
14 Ιανουαρίου 2015
Σορβιά – Sorbus domestica
14 Ιανουαρίου 2015

Σορβιά

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ: Σορβιά
 ΦΥΛΛΑ: Φυλλοβόλο
 ΧΡΩΜΑ ΑΝΘΕΩΝ:  
ΧΡΩΜΑ ΦΥΛΛΩΜΑΤΟΣ:
ΧΡΩΜΑ ΚΑΡΠΩΝ:  Κόκκινο
 ΑΡΩΜΑ:  
 ΧΡΗΣΗ:  
 ΕΥΠΑΘΕΙΑ: