Σοφόρα – Sophora japonica Pendula

Σοφόρα – Sophora japonica
14 Ιανουαρίου 2015
Σορβιά – Sorbus aucuparia
14 Ιανουαρίου 2015

Σοφόρα κρεμοκλαδής

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ: Σοφόρα
 ΦΥΛΛΑ: Φυλλοβόλο
 ΧΡΩΜΑ ΑΝΘΕΩΝ: Κίτρινο
ΧΡΩΜΑ ΦΥΛΛΩΜΑΤΟΣ:  
ΧΡΩΜΑ ΚΑΡΠΩΝ:  
 ΑΡΩΜΑ:  
 ΧΡΗΣΗ: Ιδιαίτερο σχήμα
 ΕΥΠΑΘΕΙΑ: