Σολάνο – Solanum jasminoides Album

Φαλόπια – Fallopia balschuanica
15 Ιανουαρίου 2015
Μανδεβίλα – Mandevilla laxa
15 Ιανουαρίου 2015

Σολάνο άσπρο

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ: Σολάνο
 ΦΥΛΛΑ: Αειθαλές
 ΧΡΩΜΑ ΑΝΘΕΩΝ: Άσπρο
ΧΡΩΜΑ ΦΥΛΛΩΜΑΤΟΣ:  
ΧΡΩΜΑ ΚΑΡΠΩΝ:  
 ΑΡΩΜΑ:   
 ΧΡΗΣΗ:  
 ΕΥΠΑΘΕΙΑ: Χαμηλή θερμοκρασία