Ιτιά νάνα – Salix caprea pendula nana

Ιτιά – Salix integra Hakuro- Nishiki
15 Ιανουαρίου 2015
Σαμπούκο – Sambucus nigra
15 Ιανουαρίου 2015

Ιτιά νάνα κρεμοκλαδής

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ: Ιτιά νάνα
 ΦΥΛΛΑ: Φυλλοβόλο
 ΧΡΩΜΑ ΑΝΘΕΩΝ:  Άσπρο
ΧΡΩΜΑ ΦΥΛΛΩΜΑΤΟΣ:  
ΧΡΩΜΑ ΚΑΡΠΩΝ:  
 ΑΡΩΜΑ:  
 ΧΡΗΣΗ:  Γλάστρες, Βραχόκηπους
 ΕΥΠΑΘΕΙΑ: