Τριαντάφυλλο – Rosa sp

Γιούκα – Yucca filamentosa
15 Ιανουαρίου 2015
Λαγοκέρασο – Ribes Uva- Crispa
15 Ιανουαρίου 2015

Τριαντάφυλλα

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ:  Τριαντάφυλλο
 ΦΥΛΛΑ: Φυλλοβόλο
 ΧΡΩΜΑ ΑΝΘΕΩΝ:  διάφορα
ΧΡΩΜΑ ΦΥΛΛΩΜΑΤΟΣ:  
ΧΡΩΜΑ ΚΑΡΠΩΝ:  
 ΑΡΩΜΑ:  Άνθη
 ΧΡΗΣΗ: Αρωματοποιία
 ΕΥΠΑΘΕΙΑ:  Ασθένειες, Μελίγκρα