Ψευδοακακία – Robinia pseudoacacia

Ρομπίνια ροζ – Robinia Casque rouge
14 Ιανουαρίου 2015
Ακακία – Robinia pseudoacacia Umbraculifera
14 Ιανουαρίου 2015

Ψευδοακακία, Ακακία, Ρομπίνια, Ροβίνια

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ: Ψευδοακακία
 ΦΥΛΛΑ: Φυλλοβόλο
 ΧΡΩΜΑ ΑΝΘΕΩΝ:  
ΧΡΩΜΑ ΦΥΛΛΩΜΑΤΟΣ:  
ΧΡΩΜΑ ΚΑΡΠΩΝ:  
 ΑΡΩΜΑ:  Άνθη
 ΧΡΗΣΗ:  Συγκράτηση πρανών, μελισσοκομικό, παρόδιες φυτεύσεις
 ΕΥΠΑΘΕΙΑ: