Ρομπίνια ροζ – Robinia Casque rouge

Βελανιδιά πυραμίδα – Quercus robur Pyramidalis
14 Ιανουαρίου 2015
Ψευδοακακία – Robinia pseudoacacia
14 Ιανουαρίου 2015

Ροβίνια ροζ, ακακία ροζ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ: Ρομπίνια
 ΦΥΛΛΑ: Φυλλοβόλο
 ΧΡΩΜΑ ΑΝΘΕΩΝ:  Ροζ
ΧΡΩΜΑ ΦΥΛΛΩΜΑΤΟΣ:  
ΧΡΩΜΑ ΚΑΡΠΩΝ:  
 ΑΡΩΜΑ:  Άνθη
 ΧΡΗΣΗ:  Δενδροστοιχίες
 ΕΥΠΑΘΕΙΑ: