Λαγοκέρασο – Ribes Uva- Crispa

Τριαντάφυλλο – Rosa sp
15 Ιανουαρίου 2015
Σμέουρο – Rubus idaeus
15 Ιανουαρίου 2015

Λαγοκέρασο

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ:  Λαγοκέρασο    
 ΦΥΛΛΑ: Φυλλοβόλο    
 ΧΡΩΜΑ ΑΝΘΕΩΝ:      
ΧΡΩΜΑ ΦΥΛΛΩΜΑΤΟΣ:      
 ΑΡΩΜΑ:      
 ΧΡΗΣΗ: Εδώδιμο    
 ΕΥΠΑΘΕΙΑ: