Βελανιδιά Quercus rubra

Αριά – Quercus ilex
14 Ιανουαρίου 2015
Βελανιδιά πυραμίδα – Quercus robur Pyramidalis
14 Ιανουαρίου 2015

Βελανιδιά

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ: Βελανιδιά
 ΦΥΛΛΑ: Φυλλοβόλο
 ΧΡΩΜΑ ΑΝΘΕΩΝ:  
ΧΡΩΜΑ ΦΥΛΛΩΜΑΤΟΣ:  Κόκκινο το φθινόπωρο
ΧΡΩΜΑ ΚΑΡΠΩΝ:  
 ΑΡΩΜΑ:  
 ΧΡΗΣΗ:  Δενδροφύτευση
 ΕΥΠΑΘΕΙΑ:  Αλκαλικά εδάφη