Βελανιδιά πυραμίδα – Quercus robur Pyramidalis

Βελανιδιά Quercus rubra
14 Ιανουαρίου 2015
Ρομπίνια ροζ – Robinia Casque rouge
14 Ιανουαρίου 2015

Βελανιδιά πυραμίδα

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ: Βελανιδιά
 ΦΥΛΛΑ: Φυλλοβόλο,παραμένει αποξηραμένο στο δενδρο το χειμώνα
 ΧΡΩΜΑ ΑΝΘΕΩΝ:  
ΧΡΩΜΑ ΦΥΛΛΩΜΑΤΟΣ:  
ΧΡΩΜΑ ΚΑΡΠΩΝ:  
 ΑΡΩΜΑ:  
 ΧΡΗΣΗ:  Γεωμετρική φύτευση
 ΕΥΠΑΘΕΙΑ: