Ροδιά – Punica granatum

Λαγκεστρέμια Lagerstroemia indica
15 Ιανουαρίου 2015
Μουσμουλιά – Eriobotrya japonica
15 Ιανουαρίου 2015

Ροδιά

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ: Ροδιά
 ΦΥΛΛΑ: Φυλλοβόλο
 ΧΡΩΜΑ ΑΝΘΕΩΝ:  Κόκκινο
ΧΡΩΜΑ ΦΥΛΛΩΜΑΤΟΣ:
ΧΡΩΜΑ ΚΑΡΠΩΝ:   Κόκκινο
 ΑΡΩΜΑ:
 ΧΡΗΣΗ:  Εδώδιμοι καρποί
 ΕΥΠΑΘΕΙΑ: