Ροδιά νάνα -Punica granatum nana Gracilissima

Ροδιά – Punica granatum
15 Ιανουαρίου 2015
Ραφιόλεπης – Raphiolepis indica
15 Ιανουαρίου 2015

Ροδιά νάνα

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ: Ροδιά
 ΦΥΛΛΑ: Φυλλοβόλο
 ΧΡΩΜΑ ΑΝΘΕΩΝ:  Κόκκινο
ΧΡΩΜΑ ΦΥΛΛΩΜΑΤΟΣ:
ΧΡΩΜΑ ΚΑΡΠΩΝ:   Κόκκινο
 ΑΡΩΜΑ:
 ΧΡΗΣΗ:   Βραχόκηποι, γλάστρες
 ΕΥΠΑΘΕΙΑ: