Μπαμπού – Pseudosasa japonica

Μπαμπού Phyllostachys aurea
15 Ιανουαρίου 2015
Βεβρείδα κόκκινη Berberis thunbergii
15 Ιανουαρίου 2015

Μπαμπού

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ: Μπαμπού
 ΦΥΛΛΑ: Καλάμι
 ΧΡΩΜΑ ΑΝΘΕΩΝ:  
ΧΡΩΜΑ ΦΥΛΛΩΜΑΤΟΣ:  
ΧΡΩΜΑ ΚΑΡΠΩΝ:  
 ΑΡΩΜΑ:   
 ΧΡΗΣΗ:  Γλάστρες, φράχτες
 ΕΥΠΑΘΕΙΑ: