Δαφνοκέρασσο – Prunus lucitanica

Δαφνοκέρασσο – Prunus laurocerasus
15 Ιανουαρίου 2015
πυράκανθος – Pyracantha sp
15 Ιανουαρίου 2015

Δαφνοκέρασσο

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ: Δαφνοκέρασο
 ΦΥΛΛΑ: Αειθαλές
 ΧΡΩΜΑ ΑΝΘΕΩΝ:  Άσπρο
ΧΡΩΜΑ ΦΥΛΛΩΜΑΤΟΣ:  
ΧΡΩΜΑ ΚΑΡΠΩΝ: Μαύρο
 ΑΡΩΜΑ:  Άνθη
 ΧΡΗΣΗ: Φράχτες, γλάστρα, σχήματα
 ΕΥΠΑΘΕΙΑ: