Υπηρεσίες

Επιλογή σχεδίου - Επιλογή φυτών

Γίνετε αποτύπωση του χώρου, συλλογή σχετικών στοιχείων που αφορούν την περιοχή καθώς και των απαιτήσεων του πελάτη Το σχέδιο εκπονέιται σύμφωνα με τις ανάγκες, την αισθητική που επιλέγει ο πελάτης, προσαρμοσμένο στις ανάγκες και την αισθητική του.

Γίνετε η επιλογή φυτών καθώς παρουσιάζετε και ενα 3D γραφικό με την εκτιμώμενη εικόνα σύμφωνα με τις επιλογές

Διαμόρφωση χώρου - Εκτέλεση επιλεγμένου σχεδίου

Υλοποίηση τελικών εργασιών βάση σχεδίου (σχέδιο φύτευσης, σχέδιο άρδευσης, κατασκευαστικές λεπτομέρειες, κ.λ.π.)

Επίβλεψη (ενα το επιθυμεί ο πελάτης) στο στάδιο κατασκευής

Ολοκλήρωση της κατασκευής

Ολοκλήρωση και επίβλεψη της κατασκευής ότι ολοκληρώθηκε με βάσει την μελέτη αρχιτεκτονικής τοπίου

υζήτηση με τον κηπουρό και τον ιδιοκτήτη για τις τελικές κατευθύνσεις συντήρησης.