Καβάκι – Populus nigra Italica

Πλατάνι – Platanus acerifolia
14 Ιανουαρίου 2015
Λεύκα – Populus alba
14 Ιανουαρίου 2015

Καβάκι

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ: Λεύκα
 ΦΥΛΛΑ: Φυλλοβόλο
 ΧΡΩΜΑ ΑΝΘΕΩΝ:  
ΧΡΩΜΑ ΦΥΛΛΩΜΑΤΟΣ:  
ΧΡΩΜΑ ΚΑΡΠΩΝ:  
 ΑΡΩΜΑ:  
 ΧΡΗΣΗ:  Δενδροστοιχίες
 ΕΥΠΑΘΕΙΑ: