Πολυγόνι – Polygonum aubertii

Ρολογιά – Passiflora caerulea
15 Ιανουαρίου 2015
Φαλόπια – Fallopia balschuanica
15 Ιανουαρίου 2015

Πολυγόνι

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ: Πολυγόνι
 ΦΥΛΛΑ: Φυλλοβόλο
 ΧΡΩΜΑ ΑΝΘΕΩΝ: Άσπρο
ΧΡΩΜΑ ΦΥΛΛΩΜΑΤΟΣ:  
ΧΡΩΜΑ ΚΑΡΠΩΝ:  
 ΑΡΩΜΑ:   
 ΧΡΗΣΗ:  
 ΕΥΠΑΘΕΙΑ: Χαμηλή θερμοκρασία