Πλατάνι – Platanus acerifolia

Παυλώβνια – Paulownia tomentosa, imperialis
14 Ιανουαρίου 2015
Καβάκι – Populus nigra Italica
14 Ιανουαρίου 2015

Πλατάνι Καναδέζικο

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ: Πλατάνι
 ΦΥΛΛΑ: Φυλλοβόλο
 ΧΡΩΜΑ ΑΝΘΕΩΝ:  
ΧΡΩΜΑ ΚΟΡΜΟΥ:  Υπόλευκος
ΧΡΩΜΑ ΚΑΡΠΩΝ:  
 ΑΡΩΜΑ:  
 ΧΡΗΣΗ: Δενδροστοιχίες, Σκίαση
 ΕΥΠΑΘΕΙΑ: