Αγγελική Pittosporum tobira

Αγγελική μικρόφυλλη -Pittosporum tenuifolium
15 Ιανουαρίου 2015
Αγγελική νάνα -Pittosporum tobira Nanum
15 Ιανουαρίου 2015

Αγγελική

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ: Αγγελική
 ΦΥΛΛΑ: Αειθαλές
 ΧΡΩΜΑ ΑΝΘΕΩΝ:  Άσπρο
ΧΡΩΜΑ ΦΥΛΛΩΜΑΤΟΣ:
ΧΡΩΜΑ ΚΑΡΠΩΝ:  
 ΑΡΩΜΑ:  Άνθος
 ΧΡΗΣΗ:   Φράχτες, γλάστρες, σχήματα
 ΕΥΠΑΘΕΙΑ: