Αγγελική μικρόφυλλη -Pittosporum tenuifolium

Αγγελική μικρόφυλλη Pittosporum tenuifolium Variegatum
15 Ιανουαρίου 2015
Αγγελική Pittosporum tobira
15 Ιανουαρίου 2015

Αγγελική μικρόφυλλη

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ: Αγγελική
 ΦΥΛΛΑ: Αειθαλές
 ΧΡΩΜΑ ΑΝΘΕΩΝ:  Άσπρο
ΧΡΩΜΑ ΦΥΛΛΩΜΑΤΟΣ:
ΧΡΩΜΑ ΚΑΡΠΩΝ:  
 ΑΡΩΜΑ:  Άνθος
 ΧΡΗΣΗ:  Φράχτες, γλάστρες, εδαφοκάλυψη
 ΕΥΠΑΘΕΙΑ: