Σχίνος -Pistacia lentiscus

Φόρμιο ροζ Phormium tenax Pink Panther
15 Ιανουαρίου 2015
Αγγελική μικρόφυλλη Pittosporum tenuifolium Variegatum
15 Ιανουαρίου 2015

Πιστάκια

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ: Πιστάκιο
 ΦΥΛΛΑ: Φυλλοβόλο
 ΧΡΩΜΑ ΑΝΘΕΩΝ:  
ΧΡΩΜΑ ΦΥΛΛΩΜΑΤΟΣ:
ΧΡΩΜΑ ΚΑΡΠΩΝ:  
 ΑΡΩΜΑ:  
 ΧΡΗΣΗ:   Φράχτες
 ΕΥΠΑΘΕΙΑ: