Έλατο -Picea breweriana

Γιουνίπερος -Juniperus communis Hibernica
15 Ιανουαρίου 2015
Πεύκο -Pinus cembra
15 Ιανουαρίου 2015

Έλατο μικρόφυλλο

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ: Πιτσέα
 ΦΥΛΛΑ: Αειθαλές
 ΧΡΩΜΑ ΑΝΘΕΩΝ:  
ΧΡΩΜΑ ΦΥΛΛΩΜΑΤΟΣ:  
ΧΡΩΜΑ ΚΑΡΠΩΝ:  
 ΑΡΩΜΑ:   
 ΧΡΗΣΗ:  Βραχόκηπος
 ΕΥΠΑΘΕΙΑ: