Ερυθρελάτη – Picea abies excelsa Pendula (Inversa)

Ερυθρελάτη – Picea abies excelsa
15 Ιανουαρίου 2015
Έλατο – Picea engelmanii
15 Ιανουαρίου 2015

Ερυθρελάτη κρεμοκλαδής

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ: Πιτσέα πέντουλα
 ΦΥΛΛΑ: Αειθαλές
 ΧΡΩΜΑ ΑΝΘΕΩΝ:  
ΧΡΩΜΑ ΦΥΛΛΩΜΑΤΟΣ:  
ΧΡΩΜΑ ΚΑΡΠΩΝ:  
 ΑΡΩΜΑ:   
 ΧΡΗΣΗ:  
 ΕΥΠΑΘΕΙΑ: