Φωτίνια – Photinia fraseri Red Robin

Φυσόκαρπος – Physocarpus opulifolius Diabolo
15 Ιανουαρίου 2015
Φωτίνια νάνα – Photinia fraseri Little Red Robin
15 Ιανουαρίου 2015

Φωτείνια

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ: Φωτείνια
 ΦΥΛΛΑ: Αειθαλές
 ΧΡΩΜΑ ΑΝΘΕΩΝ:  Άσπρο
ΧΡΩΜΑ ΦΥΛΛΩΜΑΤΟΣ:  Κόκκινο
ΧΡΩΜΑ ΚΑΡΠΩΝ:  
 ΑΡΩΜΑ:  
 ΧΡΗΣΗ: Φράχτες, γλάστρα, σχήματα
 ΕΥΠΑΘΕΙΑ: