Φωτίνια νάνα – Photinia fraseri Little Red Robin

Φωτίνια – Photinia fraseri Red Robin
15 Ιανουαρίου 2015
Ποτεντίλλα – Potentilla fruticosa
15 Ιανουαρίου 2015

Φωτείνια νάνα

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ: Φωτείνια
 ΦΥΛΛΑ: Αειθαλές
 ΧΡΩΜΑ ΑΝΘΕΩΝ:  Άσπρο
ΧΡΩΜΑ ΦΥΛΛΩΜΑΤΟΣ:  Κόκκινο
ΧΡΩΜΑ ΚΑΡΠΩΝ:
 ΑΡΩΜΑ:
 ΧΡΗΣΗ: Μπορντούρες, γλάστρα, σχήματα
 ΕΥΠΑΘΕΙΑ: