Φιλάδελφος – Philadelphus coronarius

Περόσκια – Perovskia superba
15 Ιανουαρίου 2015
Φυσόκαρπος – Physocarpus opulifolius Diabolo
15 Ιανουαρίου 2015

Φιλάδελφος

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ: Φιλλάδελφος
 ΦΥΛΛΑ: Φυλλοβόλο
 ΧΡΩΜΑ ΑΝΘΕΩΝ:  Άσπρο
ΧΡΩΜΑ ΦΥΛΛΩΜΑΤΟΣ:  
ΧΡΩΜΑ ΚΑΡΠΩΝ:  
 ΑΡΩΜΑ:  Άνθη
 ΧΡΗΣΗ:  
 ΕΥΠΑΘΕΙΑ: