Παυλώβνια – Paulownia tomentosa, imperialis

Παρρώτια – Parrotia persica
14 Ιανουαρίου 2015
Πλατάνι – Platanus acerifolia
14 Ιανουαρίου 2015

 Παυλώβνια, Παουλόβνια

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ: Παυλώβνια
 ΦΥΛΛΑ: Φυλλοβόλο
 ΧΡΩΜΑ ΑΝΘΕΩΝ: Μωβ
ΧΡΩΜΑ ΦΥΛΛΩΜΑΤΟΣ:
ΧΡΩΜΑ ΚΑΡΠΩΝ:  
 ΑΡΩΜΑ:  
 ΧΡΗΣΗ:  Χρήση για πατώματα, πέλλετ
 ΕΥΠΑΘΕΙΑ: