Μυρτιά – Myrtus communis

Μπανανιά – Musa ensete (Vetricosum)
15 Ιανουαρίου 2015
Πικροδάφνη – Nerium oleander
15 Ιανουαρίου 2015

Μυρτιά

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ: Μυρτιά
 ΦΥΛΛΑ: Αειθαλές
 ΧΡΩΜΑ ΑΝΘΕΩΝ:  Άσπρο
ΧΡΩΜΑ ΦΥΛΛΩΜΑΤΟΣ:
ΧΡΩΜΑ ΚΑΡΠΩΝ:  
 ΑΡΩΜΑ:
 ΧΡΗΣΗ:  Φράχτες, γλάστρες, αρωματοποιία
 ΕΥΠΑΘΕΙΑ: