Μαώνια – Mahonia x media Charity

Μαώνια – Mahonia bealei
15 Ιανουαρίου 2015
Ναντίνα – Nandina domestica
15 Ιανουαρίου 2015

Μαώνια τσάριτη

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ: Μαώνια
 ΦΥΛΛΑ: Αειθαλές
 ΧΡΩΜΑ ΑΝΘΕΩΝ:  Κίτρινο
ΧΡΩΜΑ ΦΥΛΛΩΜΑΤΟΣ:  
ΧΡΩΜΑ ΚΑΡΠΩΝ: Μαύρο
 ΑΡΩΜΑ:  
 ΧΡΗΣΗ:  
 ΕΥΠΑΘΕΙΑ: