Νιτίντα – Lonicera pileata

Νιτίντα – Lonicera nitida (Chamaecerasus nitida)
15 Ιανουαρίου 2015
Μανώλια μωβ- Magnolia liliflora Nigra
15 Ιανουαρίου 2015

Νιτίντα πλαγιόκλαδη

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ: Νιτίντα
 ΦΥΛΛΑ: Αειθαλές
 ΧΡΩΜΑ ΑΝΘΕΩΝ:  Άσπρο
ΧΡΩΜΑ ΦΥΛΛΩΜΑΤΟΣ:  
ΧΡΩΜΑ ΚΑΡΠΩΝ:  
 ΑΡΩΜΑ:   
 ΧΡΗΣΗ:  Εδαφοκάλυψη
 ΕΥΠΑΘΕΙΑ: