Νιτίντα – Lonicera nitida (Chamaecerasus nitida)

Λιγούστρο δίχρωμο
15 Ιανουαρίου 2015
Νιτίντα – Lonicera pileata
15 Ιανουαρίου 2015

Νιτίντα, Λονιτσέρα

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ: Νιτίντα
 ΦΥΛΛΑ: Αειθαλές
 ΧΡΩΜΑ ΑΝΘΕΩΝ:  Άσπρο
ΧΡΩΜΑ ΦΥΛΛΩΜΑΤΟΣ:  
ΧΡΩΜΑ ΚΑΡΠΩΝ:  
 ΑΡΩΜΑ:   
 ΧΡΗΣΗ:  Εδαφοκάλυψη, Μπολντούρα, Βραχόκηπος, Γλάστρα, Σχήματα
 ΕΥΠΑΘΕΙΑ: