Λιγούστρο – Ligustrum texanum Variegatum

Λιγούστρο Ligustrum texanum
15 Ιανουαρίου 2015
Λιγούστρο δίχρωμο
15 Ιανουαρίου 2015

Λιγούστρο τεξανό δίχρωμο

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ: Λιγούστρο
 ΦΥΛΛΑ: Αειθαλές
 ΧΡΩΜΑ ΑΝΘΕΩΝ:  Άσπρο
ΧΡΩΜΑ ΦΥΛΛΩΜΑΤΟΣ:  Κίτρινο, άσπρο
ΧΡΩΜΑ ΚΑΡΠΩΝ:  
 ΑΡΩΜΑ:   
 ΧΡΗΣΗ:  Φράχτες, γλάστρα, Σχήματα
 ΕΥΠΑΘΕΙΑ: