Λιγούστρο κίτρινο

Λιγούστρο – Ligustrum japonicum
15 Ιανουαρίου 2015
Φωτίνια – Photinia fraseri Red Robin
15 Ιανουαρίου 2015

Λιγούστρο δενδρώδες δίχρωμο

Ligustrum lucidum Excelsum Superbum

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ: Λιγούστρο
 ΦΥΛΛΑ: Αειθαλές
 ΧΡΩΜΑ ΑΝΘΕΩΝ:  Άσπρο
ΧΡΩΜΑ ΦΥΛΛΩΜΑΤΟΣ:  Κίτρινο
ΧΡΩΜΑ ΚΑΡΠΩΝ:  
 ΑΡΩΜΑ:   
 ΧΡΗΣΗ:   Φράχτες, Γλάστρα
 ΕΥΠΑΘΕΙΑ: